Jeżeli strona nie reaguje na wpisany numer identyfikatora, oznacz to, że legitymacja jest sfałszowana, a reporter podszywa się pod redakcję.
Niezwłocznie zatrzymaj go i powiadom Policję.

Wprowadź numer identyfikatora:

System weryfikacji legitymacji zapobiega fałszowaniu legitymacji prasowej redakcji OSWIECIM112 - Oświęcimskie Ratownictwo, system weryfikuje po wprowadzeniu id czy dana legitymacja jest oryginalna, nie sfałszowana. W przypadku niezgodności numeru identyfikatora system nie przeniesie sprawdzającego do szczegółów legitymacji.