Uroczyste Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu. FOTO!

Uroczyste Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu. FOTO!

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach odbyło się  posiedzenie  plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu.

Posiedzenie rozpoczęło się przywitaniem gości przez prezesa Zarządu Jerzego Obstarczyka. W posiedzeniu wzięło udział 22 na 25  członków Zarządu oraz 4 członków Komisji Rewizyjnej. Na posiedzenie zostali zaproszeni znamienici goście oraz wszyscy wójtowie, burmistrzowie powiatu oświęcimskiego, prezydent Oświęcimia,  przedstawiciele służb i firm z powiatu oświęcimskiego.

Zaproszenie przyjęli i przybyli:

 • Zbigniew Biernat Poseł na Sejm RP,
 • st. bryg. Marek Bębenek Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • ks. mł. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków,
 • Michał Curlej Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. małopolskiego,
 • Zbigniew Starzec Starosta Oświęcimski,
 • Radosław Włoszek Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu,
 • Edmund Kalfas, Adam Gawlik – Członkowie  Honorowi ZOP w Oświęcimiu,
 • Iwona Gibas Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Oświęcimiu Dyrektor Biura Poselskiego Wicepremier RP Beaty Szydło,
 • bryg. Piotr Filipek Komendant  Powiatowy PSP w Oświęcimiu,
 • insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu
 • Ks. Rafał Ryczek Powiatowy Kapelan Strażaków,
 • Krzysztof Klęczar Burmistrz Kęt,
 • Marek Nycz Przewodniczący Rady Miasta Kęty,
 • Mariusz Makuch Burmistrz Zatora,
 • Bogdan Cuber Wójt Gminy Przeciszów,
 • Grzegorz Gałgan Wójt Gminy Polanka Wielka,
 • Wiesław Kmak    Kierownik Biura  Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego  Starostwa w Oświęcimiu,
 • Danuta Bułka – Morończyk przedstawiciel Burmistrza Brzeszcz – koordynator ds.ochrony p.poż gminy Brzeszcze
 • Marek Piechociński przedstawiciel Wójta Gminy Osiek,

Anna Kowalcze, Marcin Zbijowski, Janusz Kruczała, Jan Christ, Jan Kościelnik. W posiedzeniu uczestniczyli również prezes OSP Bulowice Marek Migas, Z-ca Naczelnika Jakub Matejko oraz przedstawiciele MDP Bulowice.

Zarząd dokonał podsumowania całorocznej działalności. Prezes Obstarczyk przedstawił obszerne sprawozdanie pracy Zarządu wskazując na liczne  przedsięwzięcia oraz nowe inicjatywy. W sprawozdaniu wskazał również sukcesy które osiągnęły  OSP naszego powiatu na poziomie  wojewódzkim, krajowym czy też międzynarodowym a były to:

Odznaczenie przez szefa MSWiA – Mariusz Błaszczak dh Dominiki Jonkisz członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Malec – Medalem „Młody Bohater”.

Zwycięstwo MDP/ OSP Głębowice w  Ogólnopolskim  Konkursie  „Floriany”
w kategorii współpraca zagraniczna  za wyminę  Polsko- Niemiecką.

Zajęcie III  miejsca przez OSP Brzeszcze na Międzynarodowych  Zawodach  Strażaków i Ratowników w Wieliczce.

Wyróżnienia w Wojewódzkim  Konkurs Kronik i Monografii dla: OSP  Malec
w kategorii monografii i opracowań historycznych oraz dla MDP Głębowicach
w kategorii kronika.

Zajęcie III miejsca przez OSP  w  Polance Wielkiej w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 przedstawiła dh skarbnik Janina Zielińska, sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej przedstawił  dh Henryk Pawlusiak. Zarząd jednogłośnie podjął uchwały oraz zatwierdził plan pracy na rok 2018.  Przedstawiciel Oddziału Gminnego dh Józef Szafran przedstawił Informację ZOG w Kętach o działalności.

Podczas posiedzenie prezes przedstawił nowego Kapelana Powiatowego Strażaków Ochotników ks. Rafała Ryczka.

Na zakończenie prezes powiatowy podziękował wszystkim  za wsparcie finansowe, rzeczowe, pomoc i dobre słowo oraz bardzo dobrą współpracę w roku 2017. Szczególne podziękowania skierował do Samorządu Powiatowego w Oświęcimiu za wsparcie działalności ochotników kwotą ponad 260 tyś zł oraz przykładną współpracę.

W wolnych wnioskach głos zabrali; Iwona Gibas Dyrektor Biura Poselskiego Wicepremier RP Beaty Szydło, która odczytała list od Pani Wicepremier,  Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat, st. bryg. Marek Bębenek Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec oraz Krzysztof Klęczar Burmistrz Kęt, który zabrał głos w imieniu obecnych przedstawicieli samorządów gmin. Wszyscy dziękowali strażakom ochotnikom za ich trud i poświęcenie, pracę społeczną, ratowanie życia i mienia. Gratulowali Zarządowi powiatowemu  prężnej działalności i wielu nowych inicjatyw.

Na zakończenie błogosławieństwa i opiece św. Floriana  wszystkim zebranym polecił ks. mł. bryg. Władysław Kulig Małopolski  Kapelan  Strażaków.

Nasza redakcja obejmuje swoim patronatem medialnym wszystkie wydarzenia oraz uroczystości organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu. Na ręce druha Prezesa, składamy ogromne podziękowania za zaufanie i owocną współpracę.

Foto: Michał – www.oswiecim112.pl