Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym w dniu 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby oraz prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Akcji patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

W oświęcimskiej komendzie Policji oraz komisariatach Policji w  Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze, w podanym wyżej terminie będą funkcjonowały dodatkowe dyżury policjantów. Osoby chcące zasięgnąć porady mogą kontaktować się osobiście przychodząc do wybranej jednostki Policji lub telefonicznie. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą również mogły uzyskać potrzebne informacje oraz konkretne porady  w Prokuraturze Rejonowej w Oświęcimiu oraz Sądzie Okręgowym w Krakowie.

L.p Nazwa jednostki Policji Dzień/godzina Telefon
1. Komenda Powiatowa Policji
w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2
19 – 21 luty 2018 w godz.08.00 – 13.00

22  luty 2018 w godz.11.00 – 17.00

23 luty 2018   w godz. 08.00 – 13.00


24 -25 luty 2018  
w godz. 08.00 – 12.00

33  847 52 56

33 847 52 56

33 847 52 56

33 847 52 80

2. Komisariat Policji w Brzeszczach
ul. Ofiar Oświęcimia  28
19 – 25 luty 2018 w godz. 10.00 – 17.00 32 211 15 51
3. Komisariat Policji w Chełmku
ul. Piastowska  16
19 – 25 luty 2018 w godz. 10.00 – 17.00 33 846 17 77
4. Komisariat Policji w Kętach
ul. Krakowska  25
19 – 25 luty 2018 w godz. 10.00 – 17.00 33 845 33 22
5. Komisariat Policji w Zatorze
ul. Kongresowa  12
19 – 25 luty 2018 w godz. 10.00 – 17.00 33 841 09 97